Wij kijken altijd naar mogelijkheden om onze service- en dienstverlening te verbeteren. We ontvangen daarom ook graag uw ideeën en suggesties. Deze kunt u het beste kenbaar maken bij de medewerkers die direct betrokken zijn. Loopt iets niet naar tevredenheid? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Het liefst natuurlijk eerst bij uw vaste contactpersoon of andere betrokken medewerkers. Heeft u behoefte om uw vragen, mening of onvrede op een andere wijze kenbaar te maken? Dan kunt u de klantvertrouwenspersoon per mail via clientvertrouwenspersoon@zgr.nl of telefonisch op onderstaande nummers benaderen:

Locatie Angeli Custodes en Schuilenburg:
Henriëtte Groote Wolthaar, t: 088 65 64 200

Locaties Swaenewoerd:
Gemma Hesselink, t: 088 65 64 130

Locaties Stevenskamp en Stevenserf:
José Hunneman, t: 0572 38 14 41

Locatie Brugstede:
Harry Mesken, t: 0572 32 80 70

Externe geschillencommissie

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de  professionele en onafhankelijke geschillencommissie. Deze commissie beoordeelt de klacht en doet hier uitspraak over. ZGR heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Quasir.

logor