Aankomend najaar start het laatste deel van de renovatie van woonzorglocatie ZGR Angeli Custodes. In samenwerking met Vechtdal Wonen en het bouwteam onder leiding van Bouwbedrijf Gebr. Meijer zal bouwdeel C (de rechtervleugel vanaf de voorzijde van het pand) onder handen worden genomen, waarmee ook het laatste onderdeel van de historische locatie in een modern jasje zal worden gestoken.

In april 2016 stonden bewoners, medewerkers en betrokkenen op feestelijke wijze stil bij de start van het eerste deel van de renovatie. Nu, ruim drie jaar verder, staan de partijen vol goede moed opnieuw samen aan de vooravond van een renovatietraject.

De plannen
Aankomend jaar zullen in de vleugel dertig moderne zorgappartementen van gemiddeld 35m2 worden gerealiseerd. “Doel is om een prettige en toekomstbestendige woon- en werkomgeving voor onze bewoners en medewerkers te creëren. Door gebruik te maken van verschillende soorten (zorg-)technologie en door bewoners de vrijheid te geven over de inrichting van hun appartement creëren we een warm thuis en ondersteunen we hen in hun zelfstandigheid,” aldus directeur-bestuurder Loes Kater.

Tijdelijke verhuizing
De bewoners van de vleugel zullen gedurende de renovatie tijdelijk elders ondergebracht worden. Een deel van de bewoners zal intern binnen ZGR Angeli Custodes verhuizen. De overige 22 bewoners zullen, net als destijds tijdens de renovatie van bouwdeel A en B, tijdelijk op woonzorglocatie ZGR Stevenskamp in Heeten ondergebracht worden.

Na de verhuizing van de bewoners, start men in oktober met het inrichten van de bouwplaats. Naar verwachting zullen de renovatiewerkzaamheden eind oktober aanvangen en in het najaar van 2020 worden afgerond.