Kwaliteit leveren betekent voor ZGR dat de cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening die zij van ons ontvangen. Aandacht voor kwaliteit van zorg- en dienstverlening staat gelijk aan aandacht voor de kwaliteit van het leven van de cliënt.                  Wat kwaliteit van leven inhoudt, bepaalt de cliënt zelf.

We spreken van kwaliteit als onze dienstverlening is geleverd volgens professionele voorwaarden. Dit noemen we de formele kwaliteit. Daarnaast kijken we ook hoe cliënten onze kwaliteit ervaren. Dit noemen we de beleefde kwaliteit. Deze twee invalshoeken worden door onze medewerkers met elkaar verbonden. Zij zorgen er immers voor dat onze zorg en ondersteuning voldoet aan de professionele voorwaarden en wensen van de cliënt.

Kwaliteit meten

ZGR heeft een cultuur waarin continu leren en verbeteren centraal staat. Deelname aan scholing, ontplooiingsmogelijkheden en uitwisseling van kennis tussen de verschillende afdelingen en locaties worden gestimuleerd. Om de kwaliteit van onze dienstverlening zorg te verbeteren meten we deze regelmatig op verschillende manieren, bijvoorbeeld door interne en externe audits en waarderingsonderzoeken. Om een lerende organisatie te zijn en blijven, staat het leren en verbeteren bij deze metingen centraal en proberen we de resultaten om te zetten in
concrete leer- en verbeterpunten.

Externe audits

ZGR werkt voor de externe audits samen met Certificatie in de zorg.

Kwaliteit gaat volgens Certificatie in de Zorg (CidZ) niet alleen maar om het voldoen aan normen, kaders en richtlijnen, maar vooral om wat je toevoegt in het leven van de cliënt. Dat noemen zij klantwaarde. Daarbij gaat het dus niet om de papieren kwaliteit, maar vooral om van betekenis zijn voor cliënten. Deze cliëntgerichte visie sluit naadloos aan bij onze visie op kwaliteit.

Certificatie in de Zorg betrekt medewerkers graag bij de vorm en inhoud van de certificering. Kwaliteit begint bij de medewerkers. Zij zijn immers de mensen die dagelijks met de cliënten werken. Certificatie in de Zorg kijkt daarom mee met medewerkers en samen met hen stellen ze vast wat voor de cliënt werkt, zodat we binnen ZGR kunnen doen wat we beloven: maatwerk leveren.

Ontvangen keurmerken

Angeli Custodes – Keurmerk Certificatie in de Zorg, geldig tot juni 2024
Brugstede – Keurmerk Certificatie in de Zorg, geldig tot maart 2023
Schuilenburg – Keurmerk Certificatie in de Zorg, geldig tot juli 2023
Stevenskamp en Stevenserf – Keurmerk Certificatie in de Zorg, geldig tot juni 2024
Swaenewoerd – Keurmerk Certificatie in de Zorg, geldig tot juni 2024