Bij ZGR staat eigen regie voorop. We zorgen dat u zo lang mogelijk zelfredzaam blijft en uw eigen leven invulling geeft. Waar dat niet meer kan, gaan we met elkaar in gesprek over ondersteuning. Wat kunt u zelf nog, wat kan uw naaste omgeving doen en waarin kunnen onze medewerkers of vrijwilligers van betekenis zijn voor u? Vanuit elke persoonlijke vraag bieden we ondersteuning, aandacht, helpende handen en deskundige zorg.

Vrijheid en onvrijwillige zorg

De vrijheid van cliënten en bewoners is belangrijk. We passen zo weinig mogelijk zorg toe die iemand niet wenst of waar verzet tegen is. Dat draagt bij aan welzijn en welbevinden.

Bij ZGR is er veel aandacht voor preventie. Bijvoorbeeld doordat we werken met de Brein Omgevingsmethodiek; een methode die bijdraagt aan het voorkomen van onveilige situaties en risicovol gedrag. Samen met artsen, familie en naasten zoeken we voortdurend naar alternatieven anders dan onvrijwillige zorg, om zo veilig mogelijke zorg en ondersteuning te bieden. Onvrijwillige zorg bieden we alleen als er echt geen alternatieve oplossingen zijn en door de situatie bewoners of omgeving teveel in gevaar komen.

We werken volgens de kaders van de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Informatie over de uitvoering van de Wzd bij ZGR is onderaan deze pagina te vinden.

Open woonomgevingen

Wij gaan uit van het open woonomgevingen. Dit betekent dat bewoners van onze woonzorglocaties zich vrijuit in en rond de gebouwen kunnen bewegen. Toezicht houden we door middel van verschillende vormen van domotica die op de individuele situatie en behoefte van de bewoner worden afgestemd. Op die manier is zorg en hulp altijd nabij. Ook de inrichting van onze afdelingen en de wijze waarop we werken bieden bewoners rust en vertrouwdheid.

Klik hier voor de uitvoering van de Wzd bij ZGR.