Op deze pagina vatten we in het kort voor u samen hoe aanvragen verlopen en voor welke vergoeding u in aanmerking kunt komen.

Huishoudelijke verzorging (WMO)

De aanvraag voor huishoudelijke verzorging kunt u bij de gemeente van uw woonplaats doen. Zodra de aanvraag bij ons binnen is, nemen wij contact met u op

Over de indicatie betaalt u een eigen bijdrage. Deze ontvangt u via het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Aanvragen vergoeding dagbesteding (WMO)

Voor aanvragen en vergoeding van dagbesteding kunt u terecht bij de gemeente.

Thuiszorg

Om in aanmerking voor thuiszorg te komen, heeft u een indicatie nodig die is vastgesteld door de wijkverpleegkundige. Onze wijkverpleegkundigen kijken samen met u naar de mogelijkheden in uw situatie. Over de zorg die u krijgt op basis van uw indicatie hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Wonen in één van onze woonzorglocaties (WLZ)

Om naar een van onze locaties te verhuizen heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Informatie vindt u op de website van het CIZ: www.ciz.nl.

Kunt u wel wat extra hulp gebruiken bij het regelen van langdurige zorg ? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze geeft u advies en informatie over het zorgaanbod in uw regio. Meer informatie vindt u op de websites van Zilveren Kruis en Zorgkantoor Midden-IJssel.

Aanvragen Overbruggingszorg en tijdelijk verblijf

Is er een WLZ-indicatie door het CIZ afgegeven, maar nog even geen plek op de locatie naar wens? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor overbruggingszorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantkompas via 0572 74 40 50.

Hotelzorg

Om in aanmerking voor hotelzorg te komen, heeft u een indicatie nodig die vastgesteld is door de wijkverpleegkundige. Kortdurend, tijdelijk verblijf wordt in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar.