Op deze pagina vatten we in het kort voor u samen hoe aanvragen verlopen en voor welke vergoeding u in aanmerking kunt komen.

Huishoudelijke verzorging (WMO)

De aanvraag voor huishoudelijke verzorging kunt u bij de gemeente van uw woonplaats doen. Zodra de aanvraag bij ons binnen is, nemen wij contact met u op

Over de indicatie betaalt u een eigen bijdrage. Deze ontvangt u via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Als u in aanmerking komt voor een indicatie heeft u de mogelijkheid om een uur per week bij te kopen tegen een tarief van €7,50 (vastgesteld voor 2016 door gemeente Raalte).

Aanvragen vergoeding dagbesteding (WMO)

Voor aanvragen en vergoeding van dagbesteding kunt u terecht bij de gemeente.

Thuiszorg

Om in aanmerking voor thuiszorg te komen, heeft u een indicatie nodig die is vastgesteld door de wijkverpleegkundige. Onze wijkverpleegkundigen kijken samen met u naar de mogelijkheden in uw situatie. Over de zorg die u krijgt op basis van uw indicatie hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Wonen in één van onze woonzorglocaties (WLZ)

Om naar een van onze locaties te verhuizen heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Informatie vindt u op de website van het CIZ: www.ciz.nl.

Kunt u wel wat extra hulp gebruiken bij het regelen van langdurige zorg ? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze geeft u advies en informatie over het zorgaanbod in uw regio. Meer informatie vindt u op de websites van Zilveren Kruis en Zorgkantoor Midden-IJssel.

Aanvragen Overbruggingszorg en tijdelijk verblijf

Is er een WLZ-indicatie door het CIZ afgegeven, maar nog even geen plek op de locatie naar wens? Bij ons zijn verschillende soorten appartementen met 24 uur per dag verzorging en verpleging beschikbaar. Voor verdere vragen kunt u daarnaast altijd contact opnemen met het Klantkompas via 0572 74 40 50. Ook kunt een mailen naar info@zgr.nl 

Hotelzorg

Om in aanmerking voor hotelzorg te komen, heeft u een indicatie nodig die vastgesteld is door de wijkverpleegkundige. Kortdurend, tijdelijk verblijf wordt in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar.