Bij ZGR besteden we veel aandacht aan kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over de beleving van de zorg, over de professionaliteit van onze medewerkers en het nakomen van gemaakte afspraken. Binnen ZGR wordt de kwaliteit o.a. op de volgende manieren bewaakt:

Externe audit

ZGR werkt met het PREZO Keurmerk. Het PREZO Keurmerk focust zich op het totale kwaliteitssysteem van de organisatie. Deze wordt toegekend door de stichting Perspekt, een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van zorginstellingen toetst. ZGR heeft de volgende keurmerken mogen ontvangen:

Locatie Angeli Custodes – Gouden keurmerk, geldig tot januari 2018
Locatie Stevenskamp – Gouden keurmerk, geldig tot januari 2018
Locatie Swaenewoerd – Gouden keurmerk, geldig tot april 2018
Locatie Brugstede – Gouden keurmerk, geldig tot oktober 2019
ZGR MIEN – Gouden keurmerk, geldig tot januari 2018

.
Interne metingen & audits

Binnen ZGR wordt per kwartaal verschillende meldingen verzameld en geanalyseerd. Het gaat om meldingen incidenten cliënten (MIC), meldingen incidenten medewerkers (MIM), meldingen infectiepreventiecommissie (CIP). Op basis van deze meldingen worden per locatie verbetertrajecten  opgezet die de kwaliteit van onze zorg en de werkomstandigheden voor onze medewerkers  naar een nog hoger niveau tillen.

Naast de meldingen wordt twee keer per jaar een interne audit gehouden. De onderwerpen voor de interne audit worden centraal vastgesteld. Aan de hand van deze audits worden verbeterpunten opgesteld en geïmplementeerd.

Zorgleveringsovereenkomst

Bij ZGR staat u als klant centraal. Om ervoor te zorgen dat u de ondersteuning krijgt die u nodig hebt werken we met een zorgverleningsovereenkomst. In deze overeenkomst staat wat u van ons als serviceorganisatie mag verwachten en leggen we de afspraken over uw zorg- en dienstverlening vast. Om ervoor te zorgen dat u optimale zorg- en ondersteuning krijgt komen we twee keer per jaar bij u langs. Samen kijken we dan hoe het met u gaat en of alles naar wens verloopt.

Privacy

Bij ZGR vinden we privacy erg belangrijk. Het appartement waar u woont is uw thuis. Dat betekent dat onze medewerkers gasten zijn. Zij kunnen het appartement alleen betreden als u daar toestemming voor geeft. Met persoonlijke gegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Daar hebt u recht op. Niet alleen volgens ons, maar ook volgens de Wet bescherming persoonsgegevens waar wij ons aan houden.