Bij ZGR vinden we dat alle senioren in het hart van Salland een optimale kwaliteit van leven in de laatste levensfase verdienen, met eigen regie over een gezond, actief en zelfstandig leven. Bij dit streven gaan we zoveel mogelijk uit van hoe cliënten deze punten zelf ervaren en beleven. Elk mens en elke zorg- of ondersteuningsvraag is tenslotte anders. Kwaliteit leveren betekent voor ZGR in eerste instantie dat onze cliënten tevreden zijn over de zorg en dienstverlening die zij ontvangen. Aandacht voor kwaliteit van zorg en dienstverlening staat gelijk aan aandacht voor de kwaliteit van het leven van de cliënt. Wat kwaliteit van leven inhoudt, bepaalt de cliënt zelf.

Net zo belangrijk vinden we het borgen van onze algemene en specialistische deskundigheid, ook wel de professionele kwaliteit genoemd. Daarom werken we met vakkundige medewerkers met verschillende zorgniveaus (niveau 2 t/m 5). Onze specialistische kennis richt zich in het bijzonder op dementiezorg. Zo werken we met breinomgevingscoaches en gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie. Onze deskundige medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers, stagiaires en mantelzorgers. Op die manier krijgen onze cliënten de ondersteuning en aandacht die zij verdienen.

Naast professionele kwaliteit is het minstens zo belangrijk dat onze medewerkers beschikken over de juiste competenties. Dit noemen we de beleefde kwaliteit. ‘Een leven lang leren’ is daarom ons motto. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zowel van elkaar, als van andere zorgprofessionals leren. Daarom bieden we hen verschillende instrumenten, waaronder een POP-gesprek, coachen on the job, e-learning, scholing en trainingen die hen stimuleren om het beste in zichzelf naar boven te halen.

In 2017 is ZGR met collega zorgorganisaties De Baalderborg Groep, Rosengaerde en Zorgspectrum Het Zand daarnaast een Lerend Netwerk gestart. Door samen kennis te delen en ervaringen uit te wisselen willen we de kwaliteit van onze zorg verbeteren.

Lees hier hoe wij in 2019 aan onze kwaliteit gaan werken.

Kwaliteit meten

ZGR wil vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vinden we het belangrijk om van veiligheidsincidenten te leren. Door te leren en de kwaliteit en veiligheid te meten kunnen we de kwaliteit van onze zorg continu verbeteren. Daarbij maken we gebruik van de volgende instrumenten:

Privacy

Bij ZGR vinden we privacy erg belangrijk. De woning van onze cliënten is hun  thuis. Dat betekent dat onze medewerkers gasten zijn. Zij kunnen het appartement alleen betreden als cliënten daar toestemming voor geven. Met persoonlijke gegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Daar hebt u recht op. Niet alleen volgens ons, maar ook volgens de Wet bescherming persoonsgegevens waar wij ons aan houden.