Bij ZGR gaan we op vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om. In onze privacyverklaring leest u hoe we hier precies mee omgaan.

ZGR werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus en levert rondom dit onderwerp gepseudonimiseerde cliëntgegevens aan bij het Nivel en het RIVM. 

Rechten

Als cliënt van ZGR heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals:

  • Recht van inzage: wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren? Dan kunt u inzage in uw gegevens aanvragen.
  • Recht van correctie: dit heeft betrekking op het aanpassen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de door u verstrekte gegevens niet meer kloppen.
  • Recht op verwijdering: indien u vindt dat wij uw gegevens onterecht verwerken en bewaren kunt u een verzoek doen om deze gegevens te verwijderen.
  • Recht van beperking: kloppen uw persoonsgegevens niet of zijn deze niet volledig? Dan kunt u vragen of wij deze gegevens tijdelijk niet willen verwerken.
  • Recht op dataportabiliteit: u kunt een kopie opvragen van de verschillende documenten die wij voor u hebben opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een kopie van uw zorgverleningsovereenkomst of zorgdossier.

In twee gevallen kunt u daarnaast bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw gegevens door ZGR:

  1. Indien wij uw gegevens voor direct marketing gebruiken en u dit liever niet wilt.
  2. Indien ZGR een afweging heeft gemaakt tussen ons belang en uw (privacy)belang en u vindt dat we dit niet op de juiste manier hebben gedaan.

Verzoek versturen

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij ons Klantkompas via info@zgr.nl of telefonisch via 0572 744050. Voor het indienen van een dergelijke aanvraag kunt u voor uw eigen gemak de voorbeeldbrieven gebruiken die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld. Deze vindt u hier.