Bij ZGR gaan we op vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om. In onze privacyverklaring leest u hoe we hier precies mee omgaan.

Rechten

Als cliënt van ZGR heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals:

  • Recht van inzage: wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren? Dan kunt u inzage in uw gegevens aanvragen.
  • Recht van correctie: dit heeft betrekking op het aanpassen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de door u verstrekte gegevens niet meer kloppen.
  • Recht op verwijdering: indien u vindt dat wij uw gegevens onterecht verwerken en bewaren kunt u een verzoek doen om deze gegevens te verwijderen.
  • Recht van beperking: kloppen uw persoonsgegevens niet of zijn deze niet volledig? Dan kunt u vragen of wij deze gegevens tijdelijk niet willen verwerken.
  • Recht op dataportabiliteit: u kunt een kopie opvragen van de verschillende documenten die wij voor u hebben opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een kopie van uw zorgverleningsovereenkomst of zorgdossier.

In twee gevallen kunt u daarnaast bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw gegevens door ZGR:

  1. Indien wij uw gegevens voor direct marketing gebruiken en u dit liever niet wilt.
  2. Indien ZGR een afweging heeft gemaakt tussen ons belang en uw (privacy)belang en u vindt dat we dit niet op de juiste manier hebben gedaan.

Verzoek versturen

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij ons Klantkompas via info@zgr.nl of telefonisch via 0572 744050. Voor het indienen van een dergelijke aanvraag kunt u voor uw eigen gemak de voorbeeldbrieven gebruiken die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld. Deze vindt u hier.