Hoewel ZGR de inhoud van deze website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. ZGR kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie. Wel stellen wij het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld. Mocht u onjuistheden signaleren, dan kunt u deze mailen naar info@zgr.nl.

Websites van derden

Op de website van ZGR  staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van ZGR  vallen. Op de inhoud van deze pagina’s heeft ZGR geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

ZGR behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment te veranderen. Wij besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content. ZGR controleert de website dan ook  regelmatig, in ieder geval jaarlijks, op de betrouwbaarheid van informatie. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, moet worden herzien. De publicatiedatum geeft aan wanneer de informatie voor het laatst is herzien.

Persoonsgegevens

ZGR gaat op vertrouwelijke wijze om met uw persoonsgegevens en gebruikt deze gegevens volgens de AVG-wetgeving.