Ideeën, suggesties of een klacht?

Wij kijken altijd naar mogelijkheden om onze service- en dienstverlening te verbeteren. We ontvangen daarom graag uw ideeën en suggesties. Deze kunt u het beste kenbaar maken bij de medewerkers die direct betrokken zijn. Loopt iets niet naar tevredenheid? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Het liefst natuurlijk eerst bij uw vaste contactpersoon of andere betrokken medewerkers.

Heeft u behoefte om uw vragen, mening of onvrede op een andere wijze kenbaar te maken?

Met vragen of meldingen over algemene onderwerpen kunt u terecht bij de cliëntenraad van de locatie waar u woont of bij u in de buurt:

Met vragen of meldingen over onvrijwillige zorg of de wet zorg en dwang kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon wet zorg en dwang:

 • Swaenewoerd, Angeli Custodes, Schuilenburg en Stevenskamp/Stevenserf
  Jarma Maas
  E-mail: jarmamaas@zorgbelangcvp.nl
  Telefoon: 06 82 64 63 48
 • Brugstede
  Riet Elshof
  E-mail: r.elshof@hetlsr.nl
  Telefoon: 06 21 71 28 50

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van LSR. Zij heeft een bemiddelende rol bij klachtenbehandeling.

Klachtenfunctionaris en klachtbehandelaar

LSR – landelijk steunpunt (mede)zeggenschap

Mirjam Dopheide (LSR)
Telefoon: 030-293 76 64 | M 06 21 27 75 56
E-mail: m.dopheide@hetlsr.nl

Voor klachten m.b.t. de wet Zorg en dwang is ZGR aangesloten bij de Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ).

Onze klachtenprocedure is beschreven in de klachtenregeling. Deze kunt u bij ons opvragen.