Wij kijken altijd naar mogelijkheden om onze service- en dienstverlening te verbeteren. We ontvangen daarom ook graag uw ideeën en suggesties. Deze kunt u het beste kenbaar maken bij de medewerkers die direct betrokken zijn. Loopt iets niet naar tevredenheid? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Het liefst natuurlijk eerst bij uw vaste contactpersoon of andere betrokken medewerkers. Heeft u behoefte om uw vragen, mening of onvrede op een andere wijze kenbaar te maken? Dan kunt u de klantvertrouwenspersoon per mail of telefonisch op onderstaande nummers benaderen:

Locatie sAngeli Custodes en Schuilenburg:
Henriëtte Groote Wolthaar, t: 088 65 64 200 / m: h.grootewolthaar@zgr.nl

Locatie Swaenewoerd:
Gemma Hesselink, t: 088 65 64 130 / m: g.hesselink@zgr.nl

Locaties Stevenskamp en Stevenserf:
Marianne ter Telgte, t: 0572 38 14 41 / m: m.tertelgte@zgr.nl

Locatie Brugstede:
Harry Mesken, t: 0572 32 80 70 / m: h.mesken@zgr.nl 

Externe geschillencommissie

U kunt uw klacht ook voorleggen aan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris via 06 48 44 55 38 of per mail via bemiddeling@quasir.nl . Zij beoordelen de klacht en doen hier vervolgens uitspraak over. ZGR heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met Quasir.

logo