Bij ZGR staat u als klant centraal. Om te bepalen of u de zorg krijgt die u verdient onderzoeken we regelmatig onze klanttevredenheid. Dit doen wij door middel van:

  • Zorgkaart Nederland
  • Spiegelgesprekken
  • een Zorgverleningsovereenkomst

Zorgkaart Nederland

ZGR maakt gebruik van interview- en belteams om cliëntwaarderingen op te halen voor Zorgkaart Nederland, een onafhankelijke beoordelingssite voor de zorg. Uit hun onderzoek blijkt dat 97 procent van onze cliënten ZGR aanraadt. Een resultaat waar we ontzettend trots op zijn!

In onderstaande tabel treft u daarnaast het gemiddelde rapportcijfer per locatie(tak).

Locatie
Gemiddeld rapportcijfer
ZGR Angeli Custodes 8,9
ZGR Brugstede 9,5
ZGR overkoepelend 8,8
ZGR Stevenskamp/Stevenserf 9,0
ZGR Swaenewoerd 8,3
ZGR in Schuilenburg 8,2

Wilt u graag uw persoonlijke ervaring met anderen delen? Dan kunt u dit doen op de website van Zorgkaart Nederland. Wij kijken altijd naar mogelijkheden om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

Spiegelgesprek

ZGR houdt regelmatig spiegelgesprekken met cliënten en familieleden. Een spiegelbijeenkomst is een evaluatief kringgesprek waarbij door een gespreksleider aan cliënten wordt gevraagd, hoe zij de dienstverlening en zorg ervaren of ervaren hebben. De betrokken medewerkers zijn hierbij als toehoorder aanwezig, zij nemen niet deel aan het gesprek.

Door deze gesprekken kunnen medewerkers zich nog beter inleven in het perspectief van onze cliënten en stellen zij zich open voor hun (veranderende) behoeften.

Zorgleveringsovereenkomst

Om ervoor te zorgen dat onze cliënten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben werken we met een zorgleveringsovereenkomst. In deze overeenkomst staat wat u als cliënt van ons als serviceorganisatie mag verwachten en leggen we de afspraken over uw zorg- en dienstverlening vast. Om ervoor te zorgen dat onze cliënten optimale zorg- en ondersteuning krijgen komen we twee keer per jaar bij hen langs. Samen kijken we dan hoe het  gaat en of alles naar wens verloopt.

Zes weken na beëindiging van de zorg vindt tevens een evaluatie plaats met de betreffende cliënt en zijn of haar familie. De uitkomsten van deze evaluatie worden besproken binnen het team.