Bij het ondersteunen van mensen met dementie staan welzijn, zingeving en de eigen regie centraal. De zorg en begeleiding die wordt geboden in dorpen als Heino, Raalte, Lemelerveld, Luttenberg en Heeten gaat uit van een respectvolle relatie in een veilige omgeving en sluit aan op wat mensen zelf nog kunnen. Eén van onze doelen is om het vertrouwde sociale en maatschappelijke systeem van de cliënt zoveel mogelijk in tact te houden. Onze rol daarbij is het steunsysteem en zelfmanagement te versterken.

Binnen onze organisatie zijn welzijn en welbevinden in het dagelijks leven belangrijke componenten. Daarbij kijken we naar welbevinden in de breedste zin van het woord. Uitgangspunt is dat onze zorg moet passen bij het leven van de cliënt, in plaats van dat zijn of haar leven wordt aangepast aan onze zorg. Door binnen onze woonzorglocaties met de Brein Omgeving Methodiek (BOM) te werken, ondersteunen we mensen met dementie in hun dagelijkse bezigheden en creëren we een optimale leefomgeving.

De BOM-methode werkt aan de hand van de volgende drie pijlers:

1. De fysieke omgeving: de bouw en inrichting van het gebouw, woning, de huiskamers, de sanitaire ruimtes, de gangen, beleefplekken, licht en geluid;
2. De werkprocessen (eten en drinken, structuur van de dag), zingeving en tijdbesteding;
3. Communicatie met en bejegening van mensen met dementie.

Kort samengevat is de BOM-methode gericht op het creëren van een optimale omgeving voor mensen met dementie. Dat is belangrijk, want zij zijn gevoelig voor hun omgeving en voor stemmingen van anderen. Door de omgeving herkenbaar, overzichtelijk en duidelijk te maken kan iemand beter functioneren. Dat voorkomt het gevoel van falen en versterkt de zelfstandigheid en het gevoel van eigenwaarde. Uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van de cliënt of zijn omgeving niet in het geding mag zijn.

Neem gerust contact met ons op als u wilt weten wat wij voor u of een van uw naasten met dementie kunnen betekenen.