Met onze woonzorglocaties in Salland willen we letterlijk en figuurlijk ín de maatschappij staan. Dat doen we door ons te verbinden met lokale en maatschappelijke organisaties en onze deuren te openen voor dorpsgenoten en buren. Op verschillende plekken in Salland biedt ZGR MIEN dagbesteding. Het kan hierbij gaan om ontmo­eten en gezelligheid. Maar ook het bieden van structuur, het omgaan met vergeetachtigheid (dementie) of het ontlasten van het thuisfront zijn vaak belangrijke redenen voor deel­name. Dat blijkt uit het verhaal van deze Heetense. Haar kinderen en kleinkinderen wonen allemaal in de regio en komen haar regelmatig opzoeken. Toch kiest ze er voor om twee keer per week naar de dag­besteding te gaan.

‘‘Die gesprekken met leeftijdsgenoten doen me zo goed’’

‘Op de dagbesteding ontmoet ik leeftijdsgenoten, we delen verhalen en we vinden elkaar in gesprekken over de natuur en het boerenleven’, vertelt mevrouw enthousiast. Ze gaat er twee keer per week met een taxi naartoe. Ze maakt daarbij sinds enkele jaren gebruik van de Wmo-regeling en betaalt een kleine eigen bijdrage waarvoor ze ’s middags tevens een lekkere warme maaltijd aangeboden krijgt. ‘We zijn als kinderen zeer betrokken in de dagelijkse zorg en ondersteuning van mijn moeder’, vult haar oudste dochter aan. ‘Net zo be­langrijk vinden we haar sociale leven. We hebben moeder jarenlang dikwijls vergezeld bij bezoekjes aan oude vrienden, buren en bekenden van vroeger. Er vallen echter steeds meer mensen weg. En hoewel ze aan aandacht van familie geen gebrek heeft, miste moeder het contact met mensen van haar eigen leeftijd. Dat is wat ze op Stevenskamp vindt. Ze komt op verhaal en sluit nieuwe vriendschappen. En dat is, naast al die praktische hulp die wij haar kunnen bieden, toch minstens zo belangrijk?’