Ons zorgproces bij dementie kent drie fases. De eerste fase is van aanmelding tot inhuizen, de tweede fase is de zorgplancyclus en de derde fase is het uithuizen of overlijden.

Bij de eerste fase (van aanmelding tot inhuizen) draait het om het managen van de verwachtingen van de cliënt – en zijn of haar familie en mantelzorgers – en het beschikbaar stellen van een concept-zorgleefplan op de dag van inhuizing op één van onze woonzorglocaties in Lemelerveld, Raalte of Heeten. Bij het opstellen van het zorgleefplan staat het “samen doen” centraal. Onze medewerkers kijken met hun deskundige blik naar de cliënt. Familieleden en mantelzorgers kennen de cliënt met dementie en zijn of haar wensen echter het best en leveren daardoor ook een belangrijke bijdrage aan het zorgleefplan.

Op de dag van inhuizing zal het concept zorgleefplan klaar zijn, zodat individueel maatwerk geleverd kan worden. Hiertoe vindt in de fase voor inhuizing een uitgebreide kennismaking en intake met één van onze collega’s van het zorgteam plaats. In het zorgleefplan wordt de bijdrage van de partner, familie en mantelzorgers vastgelegd, evenals de eventuele inzet van vrijwilligers. Er is extra aandacht voor toezicht, veiligheid, benadering, daginvulling, voeding en bewegen.

De tweede fase is de zorgplancyclus, waarbij wordt uitgegaan van de cirkel van Deming (plan-do-check-act). Dit betekent dat circa 6 weken na inhuizing de eerste evaluatie plaatsvindt door middel van een Multi Disciplinair Overleg (MDO). De cliënt met dementie, de mantelzorger, ons zorgteam en de eventuele behandelaren zijn hierbij betrokken. Na het MDO zal er een definitief zorgleefplan opgesteld worden; dat vervolgens ieder half jaar geëvalueerd wordt, tenzij veranderingen bij de cliënt met dementie of bij de betrokkenen van het zorgleefplan daar eerder aanleiding toe geven.

De derde fase is die van uithuizing of overlijden. Wij gaan ervan uit dat een cliënt met dementie in zijn of haar woning kan blijven wonen tot aan de dood. De cliënt met dementie kan opgebaard worden in het eigen appartement.

Neem gerust contact met ons op als u wilt weten wat wij voor u of een van uw naasten met dementie kunnen betekenen.