Bezoek is welkom op onze locaties, mits bezoekers klachtenvrij zijn, ook wanneer zij zijn gevaccineerd. Om ervoor te zorgen dat bezoek op een veilige en verantwoorde manier plaatsvindt gelden op al onze locaties onderstaande richtlijnen.

Algemene regels

  • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand: om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen is en blijft het advies om waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
  • Bezoek wordt uitgesteld indien u klachten heeft, één van uw huisgenoten mogelijk corona heeft of wanneer u in nauw contact bent geweest met iemand die positief getest is op het virus.