Met ingang van zaterdag 1 september a.s. kunnen senioren in Salland ook op de zaterdagen deelnemen aan de dagbesteding van ZGR Stevenserf. Met de extra openstelling wil ZGR ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk veilig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Senioren blijven immers steeds langer thuis wonen, waardoor de zorg thuis zwaarder wordt. Daarbij komt dat het aantal dementiegevallen in de regio sterk stijgt. Door deze ontwikkelingen komt er steeds meer druk op mantelzorgers te liggen.

De afgelopen tijd kwam bij de specialist in ouderenzorg dan ook steeds vaker het verzoek binnen om ook in de weekenden structuur, gezelligheid en afleiding te bieden. ZGR Stevenserf is de eerste locatie die in deze wens voorziet.

De landelijk gelegen dagbestedingslocatie in Heeten richt zich speciaal op senioren met geheugenproblemen. Structuur en herkenning zijn voor deze doelgroep ontzettend belangrijk vertelt locatiemanager Cootje Fiks. “Mensen met dementie zijn in sterke mate afhankelijk van hun omgeving en raken gedesoriënteerd wanneer zij hun omgeving niet herkennen. Een dagbesteding biedt hun een herkenbare en vertrouwde omgeving met structuur waar ze tot rust kunnen komen.”

Die structuur werd voorheen door de tussenkomende weekenden doorbroken. En daarmee bereik je eigenlijk een omgekeerd effect. “Vaak zien we dat onze cliënten in de weekenden en avonduren onrustig worden, omdat ze uit hun vertrouwde omgeving en routine worden gehaald. Dit is weer extra belastend voor de mantelzorger die vaak al veel op zijn of haar bordje heeft liggen. En dat terwijl dagbesteding bedoeld is om zowel cliënt als mantelzorger ondersteuning te bieden.”

De extra openstelling moet hier verandering in brengen en ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven van zowel mantelzorgers als cliënten verbeterd. Mocht de extra openstelling in Heeten een succes blijken, volgen ook andere ZGR dagbestedingslocaties. “Er zijn zelfs al plannen om de dagbesteding ook op zondag en in de avonduren open te stellen, mocht hier vraag naar zijn”.

Wilt u meer informatie over de extra openstelling op zaterdag? Dan kunt u contact opnemen met het Klantkompas via 0572 744050.