Het tekort aan personeel in de zorg neemt toe. De komende vier jaar wordt een tekort van honderdduizend medewerkers verwacht. Ook ZGR ondervindt in toenemende mate problemen met het vinden van vooral zorgprofessionals op niveau 3, 4 en 5. Zowel landelijk als regionaal worden alle zeilen bijgezet om het tij te keren.

ZGR heeft – vooruitlopend op de binnenkort vrijkomende subsidiegelden voor extra inzet personeel – budget gereserveerd voor het opleiden van minimaal elf nieuwe medewerkers. In dit eerste traject kan men worden opgeleid tot verzorgende IG/MMZ (niveau 3) of verpleegkundige (niveau 4). Op onze vacature voor een BBL leerwerkplek hebben we meer dan zestig reacties ontvangen, waar we ontzettend blij mee waren.

Na een uitgebreide selectieprocedure kunnen we met gepaste trots vertellen we dat ZGR twaalf gemotiveerde en gekwalificeerde leerlingen heeft aangenomen. De groep bestaat uit zes nieuwe instromers en zes medewerkers van ZGR die opgeschoold gaan worden tot een hoger niveau.

In september starten negen leerlingen met de opleiding tot verzorgende IG/MMZ en drie met de opleiding tot verpleegkundige. Vanaf dat moment zullen zij ook nader binnen ZGR geïntroduceerd worden. De leerlingen wisselen bij de start van elk nieuw schooljaar van werkplek. Op die manier kunnen ze veel verschillende ervaringen opdoen en ook kennismaken met de verschillende doelgroepen (PG, somatiek, thuiswonend).

ZGR verzorgt de opleiding in samenwerking met Landstede Raalte. We vinden het belangrijk om lokaal de krachten te bundelen en onderwijs en praktijk zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.  Ook in het lerend netwerk vindt hierover afstemming plaats. In dit opleidingstraject gaan we samenwerken met Rosengaerde. Zij leiden drie eigen medewerkers op tot een hoger niveau. Wij gaan onder andere leerwerkplekken met elkaar uitwisselen met als doel met en van elkaar te leren.  

Ook interesse in een BBL-opleiding? Stuur dan een mail naar de afdeling P&O (peno@zgr.nl).