Nu het coronavirus ook in Nederland steeds harder om zich heen grijpt zien wij ons genoodzaakt om opnieuw verregaande maatregelen te treffen die onze medewerkers en bewoners in deze roerige tijden beschermen.

Bezoek is niet langer welkom op onze woonzorglocaties
Met ingang van vrijdag 20 maart a.s. om 18.00 uur is bezoek helaas niet langer welkom op onze woonzorglocaties. Daarnaast verzoeken we onze vrijwilligers om alleen voor hun eigen werkzaamheden naar onze locaties te komen. Dat doen we uit voorzorg.

Indien naasten iets willen halen en/of brengen kunnen zij dit tussen 11.00 – 12.00 uur en tussen 16.00 – 17.00 uur aan de deur komen doen. Op deze tijdstippen zijn er mensen beschikbaar om e.e.a. aan te pakken.

We bereiden ons zo goed mogelijk voor
Achter de schermen werken we samen ontzettend hard om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op datgene wat mogelijk nog komen gaat. Om ervoor te zorgen dat onze cliënten en bewoners in deze hectische tijden de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, hebben we een noodplan opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met de inzet van ons personeel en welke werkzaamheden moeten doorgaan en welke wellicht voor een bepaalde periode minder uitgevoerd gaan worden.

Op dit moment inventariseren we daarnaast per locatie welke werkzaamheden tijdelijk wellicht door iemand anders uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is een oproep uitgezet bij de ondersteunende diensten m.b.t. het bieden van eventuele niet zorg gerelateerde ondersteuning op de locaties. Hier is massaal gehoor aan gegeven en daar zijn we uiteraard heel blij mee.
Voor nu zijn deze extra handen nog niet nodig, maar weet dat we de uitdagingen die op ons pad komen, met elkaar zullen aangaan.

Er gebeuren ook mooie dingen
Er ontstaan in deze onzekere tijden ook veel mooie initiatieven. Afgelopen dagen hebben we van veel betrokken vrijwilligers, familieleden, ondernemers en andere buitenstaanders hartverwarmende berichten en attenties, waaronder prachtige boeketten, overheerlijke chocolaatjes en gratis snacks en frites mogen ontvangen. Ook hebben de eerste contacten met familieleden via videobellen al plaatsgevonden. Onze creatieve welzijnsmedewerkers zitten daarnaast boordevol met ideeën over activiteiten die we de komende periode kunnen doen.
Om onze bewoners, cliënten en medewerkers een hart onder de riem te steken, hebben we een ZGR-brede kaartenactie opgestart. Meer informatie hierover vindt u in dit nieuwsbericht

Heeft u zelf een bijdrage of een leuk idee? Stuur dan een mail naar secretariaat@zgr.nl.  

Regionaal overleg
Als organisatie staan we daarnaast dagelijks in contact met zorginstellingen in de regio om te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijd. Ook bespreken we samen de maatregelen die we als organisaties nemen, stemmen we de verspreiding van beschermings- en hygiënemiddelen en de berichtgeving richting de media samen met elkaar af. Op die manier verdelen we samen de beschikbare voorraden en de werklast.

Bezoekadres Klantkompas tijdelijk gesloten

Het bezoekadres van het Klantkompas aan de Kerkstraat 3 te Raalte is tijdelijk gesloten. Wel kunt u met als uw vragen rondom onze zorg- en dienstverlening nog telefonisch via 0572 744050 of per mail via info@zgr.nl bij ons terecht. 

Afgelopen periode hebben we al meerdere maatregelen genomen. Welke dit zijn leest u in onze vorige update.