Graag informeren we u opnieuw over een aantal maatregelen die we in het kader van het coronavirus hebben genomen. We zijn er ons van bewust dat dit verregaande maatregelen zijn, maar sluiten ons aan bij de verkondigde maatregelen in de persconferentie van het kabinet van d.d. 15 maart. We zien ons genoodzaakt om deze maatregelen te nemen, om onze medewerkers, vrijwilligers, bewoners en cliënten zo goed mogelijk te kunnen beschermen.

We stoppen m.i.v. 16 maart a.s. tijdelijk met de extramurale dagbesteding en Ontmoeten in Eigen Dorp
We stoppen m.i.v. maandag 16 maart a.s. tot nader order met het geven van dagbesteding aan cliënten die thuis wonen. Dit geldt voor de dagbesteding voor onze externe deelnemers. Ook Ontmoeten in Eigen Dorp gaat tot nader order niet door. Daarnaast sluiten onze buurtcentra De Noaber en DeBuut tot nader order hun deuren en kunnen door het horecaverbod mensen van buiten niet langer terecht in de restaurants van onze woonzorglocaties. We begrijpen dat dit heel veel impact heeft op de deelnemers en betrokken verwanten, alsook voor de medewerkers en vrijwilligers van deze groepen. We onderzoeken momenteel hoe we cliënten en verwanten in deze voor hen lastige periode mogelijk op alternatieve wijzen kunnen ondersteunen. 

Dagbesteding en activiteiten van de woonzorglocaties
De dagbesteding intramuraal gaat vooralsnog wel door. Deelnemers en bewoners met klachten conform de richtlijnen van het RIVM kunnen niet aan de activiteiten deelnemen.

We scherpen ons deurbeleid verder aan
Afgelopen donderdag vertelden we al dat onze locaties ook overdag op slot gaan, we bezoekers gaan registreren en dat bezoek na 19.00 uur niet langer is toegestaan. Daar is inmiddels een aanvullende maatregel bijgekomen. Vooralsnog laten we één bezoeker per bewoner toe op onze locaties en adviseren we familieleden en mantelzorgers om alleen noodzakelijke bezoeken af te leggen. Ook voor deze doelgroep kijken we naar alternatieve contactmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan bellen via Skype of Facetime. 

Afgelopen periode hebben we al meerdere maatregelen genomen. Welke dit zijn leest u in onze vorige update