Vandaag is een eerste geval van coronabesmetting in de gemeente Raalte bevestigd. Gezien de ervaringen elders over de snelle verspreiding van het coronavirus en de landelijke maatregelen die ons kabinet zojuist heeft aangekondigd, willen we onze kwetsbare cliënten en medewerkers zo optimaal mogelijk beschermen. Het is onze verantwoordelijkheid om het risico op besmetting te minimaliseren. Om die reden zien wij ons genoodzaakt om een aantal ingrijpende maatregelen door te voeren.

Onze woonzorglocaties gaan overdag ook op slot
We hebben besloten om onze woonzorglocaties niet alleen ’s nachts, maar voor de tijdelijkheid ook overdag te sluiten en een stringent deurbeleid te hanteren. Daarnaast is besloten vanaf 19.00 uur ’s avonds helemaal geen bezoek meer toe te laten, uitzonderingen daargelaten.Iedere bezoeker, vragen we om zich bij binnenkomst te registeren, zodat wij weten dat u bij ons geweest bent en u kunnen bereiken, mocht dit nodig zijn

Externen vragen we om alleen noodzakelijke bezoeken aan de locatie te brengen.

We willen u daarnaast verzoeken om het landelijk advies over het bezoeken van kwetsbare doelgroepen op te volgen, en een weloverwogen besluit te nemen over een mogelijk bezoek aan onze locatie en uw naaste.

Activiteiten bewoners

Gezien het landelijke advies aan kwetsbare doelgroepen om gezelschappen te vermijden, is besloten dat alle geplande georganiseerde uitstapjes voor bewoners tot nader order worden geschrapt. Activiteiten op de locatie waar externen bij betrokken zijn, dus ook optredens van koren etc. worden voorlopig ook afgelast. De dagbesteding voor cliënten die niet op onze woonzorglocaties wonen, gaat vooralsnog gewoon door, mits deze cliënten geen klachten hebben. Alle interne scholingen, overleggen en bijeenkomsten die niet noodzakelijk zijn voor de zorgcontinuiteit, worden afgelast.

Extra hygiënemaatregelen
We volgen het advies van de overheid en schudden voorlopig geen handen meer met elkaar. Om goed voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige besmettingen zijn onze medewerkers geïnformeerd over en geattendeerd op de symptomen van de ziekte en handelingswijze in het geval van een mogelijke besmetting. Tevens zorgen we ervoor dat de meest gebruikte contactpunten, zoals deurklinken, trapleuningen en liftknoppen, extra worden gereinigd. Medewerkers die thuis kunnen werken, vragen we om dit ook daadwerkelijk te doen.

Volg het advies

De berichtgeving en maatregelen rondom het coronavirus veranderen continu. We snappen dat er veel op u afkomt, maar willen u vriendelijk verzoeken om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en de adviezen vanuit de instanties en vanuit onze organisatie op te volgen, om zowel uzelf, onze medewerkers en vrijwilligers, maar bovenal onze cliënten zo goed mogelijk te beschermen