RAALTE 26 oktober – Gisteren zijn wij door onze softwareleverancier Nedap geïnformeerd over een grootschalig datalek in het communicatieplatform Caren. Daarbij zijn ongeautoriseerd gegevens gedownload die door zorgorganisaties via Caren worden aangeboden. Meerdere zorgorganisaties zijn getroffen door het datalek. ZGR is één van deze organisaties.

Het datalek is inmiddels opgelost. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de gegevens zijn verspreid. Nedap heeft aangifte gedaan en de politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.

ZGR heeft melding gedaan van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Cliënten van ZGR zijn geïnformeerd over het datalek en hebben we geadviseerd om komende periode alert te zijn op mogelijke phishing via post, e-mail, WhatsApp of telefoon.

Uiteraard nemen we de privacy van onze cliënten uiterst serieus en doen we er alles aan om dergelijke beveiligingsincidenten te voorkomen. We betreuren dit incident dan ook ten zeerste en hebben vertrouwen dat Nedap gepaste maatregelen heeft genomen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.