Donderdag 8 maart is in ‘de Kern’ in Ommen de feestelijke aftrap voor het Lerend Netwerk gegeven. Onder toeziend oog van beide zorgkantoren, stakeholders, medewerkers en toezichthouders ondertekenden de bestuurders van zorgorganisaties Rosengaerde, Zorgspectrum het Zand, De Baalderborg Groep en ZGR de samenwerkingsovereenkomst en gaven zo het officiële startsein voor het Lerend Netwerk.

Daarna was het tijd om nader kennis te maken. Middels interactieve workshops namen de honderd deelnemers een kijkje in elkaars keuken om te proeven van specialiteiten als ‘mondzorg’, ‘de brein omgevingsmethodiek’, ‘Medimo’ en ‘Veilige Vrijheid’. Daarmee werd meteen een eerste aanzet gegeven voor één van de beoogde doelstellingen van het Lerend Netwerk: het delen van kennis. We kijken dan ook terug op een geslaagde bijeenkomst!

“Een leuke middag met ontzettend veel enthousiaste en bevlogen mensen van vier verschillende organisaties, echt gericht op het samen mooier maken van het leven van onze klanten.”

Over het Lerend Netwerk

Het Lerend Netwerk is één van de verplichte implementatieonderdelen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, welke begin 2017 is verschenen. Door samen kennis te delen en ervaringen uit te wisselen willen we de kwaliteit van onze zorg verbeteren.

Momenteel werken we al op verschillende vlakken samen. Zo voeren Rosengaerde en ZGR samen de interne audits uit en organiseert de Baalderborg Groep een weerbaarheidstraining voor medewerkers van ZGR. Daarnaast beoordelen we elkaars kwaliteitsplannen en geven we elkaar tips en trucs.

De aankomende periode gaan we kijken hoe we elkaar verder kunnen versterken. Tijdens de aftrapbijeenkomst is middels een ideeënboom hiertoe de eerste aanzet gegeven. Uit de vele reacties blijkt dat er binnen de organisaties voldoende ideeën en inspiratie is om het Lerend Netwerk verder uit te breiden. Hiermee gaan wij de komende periode volop aan de slag!

Even voorstellen

Rosengaerde: Rosengaerde biedt verantwoorde zorg en ondersteuning aan ouderen in de gemeente Dalfsen. Tot de organisatie behoren een verpleeghuis, verzorgingshuis en verschillende woonzorgcomplexen. Op brede schaal wordt er binnen de gemeente thuiszorg verleend, uitgevoerd door cliëntgerichte thuiszorgteams.

Zorgspectrum Het Zand: Stichting Zorgspectrum Het Zand biedt op zeven fraaie locaties in de regio Zwolle zorg aan ouderen en (jonge) verpleeghuiscliënten met een eenvoudige zorgvraag t/m een complexe zorgvraag. Van zelfstandig wonen in een koop/huurappartement met zorg binnen handbereik tot wonen in een groepswoning/verpleegunit.

Baalderborg Groep: De Baalderborg Groep ondersteunt en begeleidt kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag in het leiden van een waardevol en zo zelfstandig mogelijk leven. De organisatie heeft ruim 80 locaties in Drenthe en Overijssel met voorzieningen op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, logeren en recreatie.