Vorige week vond de Week van de Zorg en Welzijn plaats. Ook ZGR was één van de deelnemende zorginstellingen. Tijdens deze week opende de Sallandse specialist in ouderenzorg en dementie haar deuren om te laten zien hoe het er dagelijks op de werkvloer aan toegaat. ZGR had hiervoor alle politieke partijen van de gemeente Raalte aangeschreven en hun (kandidaat) raadsleden uitgenodigd om een dagdeel met een medewerker mee te lopen. Voor hen was dit een unieke gelegenheid om zelf te ervaren wat er binnen de gemeente allemaal gebeurt in de ouderenzorg. Dat de politieke partijen betrokken zijn bij de Raalter ouderenzorg bleek uit het aantal aanmeldingen, maar liefst acht ZGR medewerkers mochten iemand meenemen tijdens één van hun diensten.

Zo draaide Marianne Pont-Ter Haar van D66 een middag mee op de dagbestedingsgroep van ZGR in Buurtcentrum DeBuut. Daar ervoer zij hoe ouderen op een ontspannen en plezierige wijze met elkaar de dag doorbrengen. Thijs Marselis van GroenLinks en Ben Nijboer van BurgerBelangen gingen beiden mee op pad met een collega van de thuiszorg. Zij namen de tijd om met de cliënten in gesprek te gaan over hoe zij de zorg ervaren. Ook Jan Schokker en Mark Kampman van GemeenteBelangen liepen een dagdeel mee met een ZGR medewerker, net zoals Ilse Rampen, Wim Tutert en Ilona Rosenboom van de VVD.

Op vrijdag 16 maart jl. kwamen alle deelnemers onder toeziend oog van de bewoners van ZGR Angeli Custodes in het restaurant bij elkaar voor een afsluitende bijeenkomst. Hierbij waren ook Aaltje Booijink van het CDA en Arnoud Wierdsma en Jan Datema van Lokaal Alternatief aanwezig. Tijdens de bijeenkomst deelden de (kandidaat) raadsleden hun ervaringen en spraken zij met Loes Kater, directeur-bestuurder van ZGR, over de uitdagingen voor de lokale ouderenzorg in de komende jaren.

Raalte vergrijst de komende twintig jaar. Met het groeiende aantal ouderen neemt ook het aantal dementiegevallen toe. Op termijn zijn er niet genoeg plekken in verpleeghuizen. Hierdoor zullen senioren langer thuis moeten blijven wonen. De gemeente heeft dit probleem tijdig gesignaleerd en concrete plannen geformuleerd die van Raalte een dementievriendelijke gemeente moet maken en senioren ondersteunt bij het zo lang mogelijk thuis wonen. Deze plannen worden, in samenwerking met diverse maatschappelijke- en zorgorganisaties uitgevoerd.

Dat de spreekwoordelijke schoen daarbij soms nog wel wringt ondervonden diverse (kandidaat) raadsleden tijdens hun meeloopmoment. Tussen het proefdraaien op een dagbestedingsgroep en het moment waarop daadwerkelijk structureel deelgenomen kan worden, zitten nu bijvoorbeeld nog meerdere weken. Alle (kandidaat) raadsleden waren het erover eens dat het mooi zou zijn als die termijn fors verkort wordt, zodat ouderen sneller deel kunnen nemen en mantelzorgers ontlast worden. ZGR gaat samen met hen bekijken hoe dit in de nabije toekomst gerealiseerd kan worden.