Samenvatting
Als gevolg van demografische ontwikkelingen en de transities in de zorg vervaagt het onderscheid tussen drie centrale doelgroepen in de langdurige zorg, namelijk: mensen met een beperking, ouderen en mensen met psychiatrische aandoening. In deze bijdrage gaan de auteurs nader in op deze ontwikkelingen. Daarbij gaan ze op zoek naar een integrale, holistische benadering voor de langdurige zorg dat ze illustreren met een praktijkcasus; de woonzorglocatie Schuilenburg in Raalte waarin deze doelgroepen al sinds 2013 samenwonen en samenleven. De auteurs zijn van mening dat het interacteren van deze verschillende (doel)groepen in relatie tot de vergrijzing van onze samenleving om een samenhangende visie vraagt. Het werken aan een integrale benadering betekent een bundeling van krachten en doelen binnen de langdurige zorg.

Klik hier op om het volledige artikel te lezen.