Na goedkeuring van de gemeente Raalte en in afstemming met ouderenzorgorganisatie ZGR en woningstichting Vechtdal Wonen wordt het kerkhof van Angeli Custodes  opgeheven. De gespecialiseerde werkzaamheden zullen in maart starten.

Van 1932 tot 1964 was Angeli Custodes onder de leiding van de Zusters van Liefde uit Tilburg een kloosterziekenhuis. Later werd de historische locatie ontwikkeld tot een woonzorglocatie. Eerst alleen voor de zusters, maar later ook voor leken. Inmiddels is de woonzorglocatie al jaren onderdeel van ZGR.

In 2011 verkocht de congregatie de gebouwen en omliggende grond van Angeli Custodes aan wat nu Woningstichting Vechtdal Wonen is. Op haar beurt verhuurt Vechtdal Wonen dit bezit aan ZGR. Van de omliggende grond werd destijds het kerkhof uitgezonderd. Dat bleef in bezit en gebruik van de Zusters van Liefde.

Met het oog op het afnemend aantal zusters en hun hoge leeftijden richt de congregatie zich op voltooiing en afronding. De ruiming van dit kloosterkerkhof past in dit beleid en zal met alle mogelijke zorg en respect voor de daar begraven Zusters van Liefde plaatsvinden. Hun overblijfselen worden bijgezet op het kerkhof van het Moederhuis van deze congregatie in Tilburg. Na ruiming wordt het perceel aan de tuin van Angeli Custodes toegevoegd.

Werkzaamheden

Gedurende de maanden maart en april wordt er op doordeweekse dagen van 08.00 tot 16.00 uur gewerkt door een gespecialiseerd bedrijf. Tijdens deze werkzaamheden is het niet mogelijk om het kerkhof te betreden. Dit gedeelte van het terrein wordt afgezet, zodat het zicht op de werkzaamheden zo beperkt mogelijk is. Overlast vanwege het gebruik van machines en voertuigen probeert men tot een  minimum te beperken.