Vechtdal Wonen, ZGR en de gemeente Dalfsen hebben plannen gemaakt om woonzorglocatie ZGR  Brugstede in Lemelerveld uit te breiden.

De afgelopen jaren is ZGR Brugstede in Lemelerveld uitgegroeid tot een geliefde woon- en ontmoetingsplek in het hart van Lemelerveld. Al sinds de start van het zorgcomplex is er gesproken en nagedacht over een uitbreiding. Om te voldoen aan de toenemende zorgvraag, heeft Vechtdal Wonen samen met ZGR en de gemeente hiervoor de eerste plannen gemaakt.

Wijziging bestemmingsplan
Een onderdeel van de voorbereidingen op de realisatie van de uitbreiding is dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden van wonen naar zorg. Dit principebesluit is dinsdag akkoord bevonden in het college van B&W.

Planning
Na dit akkoord kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. De uitbreiding van ZGR Brugstede staat echter nog in haar kinderschoenen. Komend jaar zal in het teken staat van de uitwerking van het ontwerp en het vaststellen van de planning.